KONTAKT STRONA GŁÓWNA STRONA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNO-KULTURALNEJ
PolskiEnglishDeutschРусский
PolskiEnglishDeutschРусский
Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Czcionka:
EKO SPACER DO WIEDZY

Wybrane obiekty mają być przede wszystkim punktem wyjścia do opowieści o przeszłości miasta. Istotą tej opowieści będzie Ełk – niezwykle ciekawe miasto o zawiłej historii, słusznie nazywane „stolicą Mazur,” w którym polskość była zawsze obecna w sposób bardzo wyraźny. Zadaniem ścieżki dydaktyczno-turystycznej jest pomoc w odczytaniu i zrozumieniu krajobrazu kulturowego miasta, na którego obecny kształt złożyły się czynniki zarówno przyrodnicze, jak i będące wynikiem działalności człowieka. Były to różnorodne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne uwarunkowane otaczającą przyrodą. Ścieżka obrazuje trzy podstawowe dominanty rozwoju Ełku:

 

  • warunki naturalne – znaczenie oraz wpływ jeziora i rzeki, układ urbanistyczny miasta uwarunkowany obecnością jeziora
  • bliskość granicy – związany z nią handel, wielokulturowość, duch pogranicza, zmiany struktury etnicznej i religijnej miasta wynikające z powiązań z państwem krzyżackim, a później pruskim wraz z jego polityką wewnętrzną
  • budową i rozwojem kolei – Ełk jest przykładem miasta, którego rozwój nabrał tempa w związku z powstaniem linii kolejowej

 

Po przejściu ścieżki turysta nie pozna oczywiście całej historii miasta, zbliży się jednak do zrozumienia istoty „mazurskości”, pozna najstarszą część miasta, będzie potrafił dostrzec jego oryginalny układ architektoniczny oraz zrozumie, w jaki sposób rozwijał się Ełk na przestrzeni swoich dziejów. Obiekty zostały wybrane z myślą o grupie docelowej realizowanego projektu – są nią turyści odwiedzający miasto (dlatego też obiekty muszą być usytuowane w miarę możliwości w atrakcyjnym otoczeniu) oraz ełcka młodzież szkolna. Ścieżka powinna unikać nachalnego dydaktyzmu, musi być skonstruowana z myślą o odbiorcy, który przede wszystkim wypoczywa i niejako przy okazji spaceru po mieście poznaje jego przeszłość.

Prawa autorskie © turystyka.elk.pl 2017

Administratorem strony turystyka.elk.pl jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail mosir@mosir.elk.pl.
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie mosir.elk.pl