KONTAKT STRONA GŁÓWNA STRONA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNO-KULTURALNEJ
PolskiEnglishDeutschРусский
PolskiEnglishDeutschРусский
Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Czcionka:
ZABYTKI I MUZEA

Muzeum Historyczne w Ełku
ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk tel.
tel.+48 87 732 0283
sekretariat@muzeum.elk.pl
www.muzeum.elk.pl
Czynne: od wtorku do niedzieli w godzinach 9.30-16.30

Muzeum Historyczne w Ełku to instytucja utworzona w 2012 r. Dziedziną zainteresowań Muzeum Historycznego jest nie tylko historia Ełku, ale także interesujące dzieje Mazur jako regionu o swoistym fenomenie kulturowym i historycznym. Muzeum gromadzi takie rodzaje zbiorów jak: dokumenty archiwalne (drukowane i rękopisy), przekazy ikonograficzne, przedmioty użytkowe, elementy wyposażenia wnętrz związane z historią Ełku i Mazur; przedmioty uzyskane w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie Mazur; sztukę ludową, sprzęty gospodarskie i elementy wyposażenia wnętrz występujące na wsi mazurskiej; rysunki i grafikę, przedmioty rzemiosła artystycznego; numizmaty, medalierstwo i falerystykę; inne muzealia związane z regionem działania Muzeum. Muzeum prowadzi również działalność wydawniczą -> publikacje.

 

oraz

Ełcka Kolej Wąskotorowa
ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk
tel. +48 534 535 004; +48 87 610 00 00
zamowienia@muzeum.elk.pl
www.muzeum.elk.pl
Kolejka wybudowana w latach 1912-1918 przez długi okres pełniła bardzo ważną rolę gospodarczą. W 1991 r., w uznaniu dla jej piękna i walorów historycznych, została wpisana do rejestru zabytków. Ełcka Kolej Wąskotorowa jest jedyną czynną tego typu atrakcją turystyczną na Warmii i Mazurach. Rozkładowe przejazdy pociągami EKW prowadzone są przez lokomotywy spalinowe Lyd1. Kolejka kursuje w miesiącach maj-wrzesień na trasie Ełk-Sypitki-Ełk. Ełcka Kolej Wąskotorowa zaprasza do zwiedzania zabytkowej hali lokomotywowni oraz zabytkowego taboru -> rozkład jazdy.

 

 

Muzeum Kropli Wody
ul.11 Listopada 2, 19-300 Ełk
+48 87 621 32 00
Czynne: piątek w godz. 10:00-13:00, w sezonie turystycznym (czerwiec-sierpień) codziennie w godz.10.00-13.00.
Mieści się ono w zabytkowej Wieży Ciśnień, która została wzniesiona w 1895 roku by zaopatrzyć mieszkańców Ełku w wodę. W muzeum zgromadzono rozmaite eksponaty związane tematycznie z wodą. Na ścianach powieszono fotografie starego Ełku z przełomu XIX i XX wieku. Siedzibę swoją ma tam również Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Niemieckiej ,,Mazury”.

 

 

 

Muzeum Jeziora w Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk
+48 87 610 16 24
www.cee.elk.pl
Czynne: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00 do 18:00.
Centrum Edukacji Ekologicznej posiada bogatą i interesującą ofertę edukacyjną, dostępną przez cały rok. Pouczającą atrakcję dla odwiedzających Centrum bez wątpienia stanowi Muzeum Jeziora. W muzeum znajdują się akwaria o łącznej pojemności ok. 4 tysięcy litrów. W akwariach zaaranżowano środowisko przyrodnicze mazurskich jezior. Można w nich obejrzeć rodzime gatunki ryb i innych organizmów typowych dla fauny jeziornej. Na ścianach porozwieszane są plansze tematyczne: strefy ekologiczne w jeziorze, czynniki kształtujące jezioro, zarastanie jeziora, sukcesja jeziora – ciąg harmoniczny i dysharmoniczny, typy litoralu jeziornego. Ponadto, na obszarze CEE rozciąga się malowniczy park oraz Centrum Promocji Energii Odnawialnych, w którym można poznać działanie wiatraka, kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych.

 

 

 

Ruiny dawnego Zamku Krzyżackiego z XIV w. przy ul. Zamkowej W odległych czasach na wysepce Jeziora Ełckiego powstała pierwsza strażnica Jaćwingów. W latach 1398-1406 na jej miejscu Krzyżacy wznieśli najpierw drewniany, a potem kamienny zamek. Jego budowę nadzorował ówczesny komtur, późniejszy Wielki Mistrz Zakonu – Urlich von Jungingen. Po sekularyzacji zakonu w 1525 roku ełcki zamek stał się siedzibą starosty, potem także sądów. Duży pożar w 1833 roku wymusił remont, który zmienił zasadniczo wygląd dawnej warowni. W XIX wieku wyspę połączono groblą i mostem z lądem, a zamek krzyżacki zaczął pełnić rolę więzienia dla kobiet. Obecnie całkowicie zatracił swój pierwotny styl i czeka na renowację.Według legendy pod dnem Jeziora Ełckiego przebiega tunel podziemny, który łączy zamek krzyżacki z miastem. Mówi się, że za pomocą tego przejścia ludność miasta znalazła schronienie w murach zamku, gdy podczas “potopu szwedzkiego” okoliczne tereny najechali Tatarzy w służbie króla polskiego. W 1958 roku podczas remontu części zamku odkryto zawalony tunel tuż po murem zamkowym …

 

Most z 1913 r. (ul. Zamkowa) prowadzący do ruin zamku krzyżackiego. Na moście ustawione są zabytkowe lampy, które dawniej służyły do oświetlenia gazowego.

 

XIX-wieczna zabudowa centrum miasta Ełku – zespół secesyjnych i eklektycznych kamienic przy ulicach: Wojska Polskiego nr 15, 38 i 57; Mickiewicza 11; Armii Krajowej nr 10, 18, 20, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 42, 58; 3-go Maja 10; Chopina 12.Kamienice przy ulicy Armii Krajowej 23 i Wojska Polskiego 38 to przykłady tzw. secesji wiedeńskiej. Szczególnie oryginalny jest budynek przy ul. Wojska Polskiego 20, reprezentujący secesję płomienistą, niezwykle rzadko spotykaną. Kamienica przy ul. Armii Krajowej 21 – odrestaurowana, posiadająca piękną iluminację świetlną, obecnie znajduje się w niej ełcka Szkoła Artystyczna. Odrestaurowany budynek przy ul. Piłsudskiego 2 Na ścianie bocznej budynku jest umieszczona rycina Krzysztofa Hartknocha przedstawiająca Ełk oraz wszystkie historyczne herby miasta.

 

Budynek Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. T. Kościuszki 9 (naprzeciw katedry).

 

Kościół w stylu neogotyckim p/w Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ełku Wzniesiony w XV w., odbudowany w latach 1847 – 1850. W postaci jaką widzimy dzisiaj, istnieje on dopiero od roku 1925. Posiada ornamentalną dekorację w stylu kaszubsko – mazurskim. Duże wrażenie robi ołtarz główny pochodzący z 1959 roku, 4 ołtarze boczne oraz witraże przedstawiające najważniejsze sceny z życia Jezusa Chrystusa. Na wysokiej wieży w każde południe grany jest na cztery strony świata hymn Ełku.

 

Kościół Katedralny w stylu neogotyckim p/w Św. Wojciecha w Ełku (1853 – 1895) przy ul. Kościuszki; Kościół był konsekrowany 19 sierpnia 1903 r. przez ks. Biskupa Edwarda Hermanna pw. św. Wojciecha i Przemienienia Pańskiego. Został odnowiony i odmalowany w 1955 roku. Kolejny generalny remont przeprowadzono w latach 1993-1995. Kościół posiada wyposażenie częściowo gotyckie. W roku 1990 sprowadzono z Fatimy Figurę Matki Boskiej, którą papież Jan Paweł II koronował w Olsztynie w dniu 13 maja 1994 roku. 25 marca 1992 roku kościół został podniesiony przez papieża Jana Pawła II do godności katedry diecezji ełckiej. 13 maja 1994 roku Biskup Ełcki Wojciech Ziemba ustanowił kościół Sanktuarium Diecezjalnym Matki Boskiej Fatimskiej.

 

Zbór kościoła Chrześcijan Baptystów z 1905 r. w Ełku, ul. 3 Maja 8.

 

Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Ełku, ul. Słowackiego 28.

 

Cerkiew Prawosławna Świętych Piotra i Pawła z 1958 r. w Ełku przy ul. Marii Konopnickiej 9.

 

Cmentarz wojenny z I wojny światowej na ul. Kajki.

 

Park Miejski pomiędzy ul. Małeckich i ul. 3 Maja.

 

 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE
Prawa autorskie © turystyka.elk.pl 2017

Administratorem strony turystyka.elk.pl jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail mosir@mosir.elk.pl.
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie mosir.elk.pl